Foto
Kontrole:
 
 
Termin kontroli
Instytucja kontrolująca
Cel kontroli
18 i 20.03.2009; 6-8.04.2009r.; 20 i 27.04.2009 r.
6 marca 2009 r.
20 sierpnia 2009 r.
9 września 2010 r.
Kuratorium Oświaty w Opolu
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Urząd Miasta Opola
Urząd Miasta Opola –Wydział Oświaty
Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły (wizytacja)
Kontrola warunków sanitarno-higienicznych dla uczniów.
Wdrażanie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
Przegląd obiektu – kontrola warunków3 BHP w pomieszczeniach dydaktycznych , sanitarnych i korytarzach
Protokoły kontroli dostępne są w sekretariacie lub u dyrektora szkoły