Foto

Pracownicy obsługi i administracji- łącznie 5,85 etatu:

główna księgowa,

starsza księgowa,

sekretarz szkoły,

opiekun dzieci na przejściu przez jezdnię,

woźna,

konserwator,

sprzątaczka.