Foto

Ewa Akińcza – edukacja wczesnoszkolna, logopedia
Iwona Baranowska – język niemiecki,
Bartłomiej Działowski – wychowanie fizyczne, informatyka,
Izabela Fricker – język angielski,
Anna Gocka – edukacja wczesnoszkolna, plastyka,
Kinga Kącka –Duda – edukacja wczesnoszkolna,
Joanna Łyczko – religia, muzyka, biologia
Beata Muszyńska – język polski,
Piotr Muzyński - informatyka
Krystyna Piaseczna – pedagog,
Benedykta Plicko – matematyka,
Anna Rosińska – zajęcia techniczne,
DanutaWalasiuk - wychowawca w świetlicy
Dagmara Smereczyńska - Fesdorf - zajęcia rewalidacyjne
Maciej Skoczylas - geografia
Kamila Rożańska - pedagog
Anna Mikulla - język hiszpański
Daria Faińska - nauczyciel wspomagający
Małgorzata Dorotnik-Kukielka - chemia
Bożena Laskowska - nauczyciel wspomagający
Ewa Niemczyk - fizyka
Bogumiła Giza - matematyka
Maja Adaszyńska - edukacja wczesnoszkolna,
Magdalena Kubica - j. angielski,
Beata Psiurska - nauczyciel wspomagajacy,
Iwona Solecka-Detyna - psycholog,
Katarzyna Kassak - j. polski,
Joanna Koszara - przyroda, geografia,
Ewelina Sobiela - historia, wiedza o społeczeństwie,
Maria Dudek - nauczyciel wspomagajacy