Foto

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw :

 

Sekretariat szkoły prowadzi pani Łucja Breguła , tel. 774556893


Godziny funkcjonowania sekretariatu: poniedziałek - piątek - godz. 7.30 - 15.30

 
 
-   Miejsce przyjmowania interesantów – sekretariat, gabinet dyrektora, pedagoga
- Codziennie w godz. 8.00 – 15.00
- Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w miarę możliwości na bieżąco.
- W jednostce obowiązuje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt opracowany na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.
- Sprawy pisemne załatwiane w formie odręcznej lub korespondencyjnej.
- Sprawy załatwia się w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni.
rozdział 80101
Kwota na 2011 r. –869.100 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników - 569.500 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 41.900 zł
składki na ubezpieczenia społeczne - 92.900 zł
składki na fundusz pracy - 15.000 zł
materiały i wyposażenia -9.500 zł
pomoce naukowe - 4.700 zł
zakup energii - 48.500 zł
usługi remontowe – 36.400 zł
zakup usług zdrowotnych - 300 zł
zakup usług pozostałych - 5.700 zł
zakup usług dostępu do sieci internet - 800 zł
zakup usług telekomunikacyjnych -     1700 zł
Różne opłaty i składki - 700 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.900 zł
szkolenia pracowników - 500 zł
zakup materiałów papierniczych - 600 zł
zakup akcesoriów komputerowych - 2000 zł.
rozdział 85401 - świetlica
kwota na 2011 r. – 43.800 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.900 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.800zł
składki na ubezpieczenia społeczne - 4.800  zł
składki na fundusz pracy - 800 zł
materiały i wyposażenia - 2300 zł
pomoce naukowe - 500 zł
zakup energii - 1.800 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2.200