Foto

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu Szkoła jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Opola.

Nieruchomości służące do realizacji celów statutowych stanowią własność Gminy Opole.

Nieruchomości oddane są w trwały zarząd dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 30 w Opolu.

Mienie szkoły stanowi własność Gminy Opole.

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Majątek trwały – 502 873,01 zł

Środki trwałe - 184 134,62 zł

Woluminy – 12 915,64 zł